NORENTZAT LAN EGITEN DUGU

ASO Gabinetean, pertsona bakoitzarengan begirada berezia jartze dugu: norberaren garapenean, bere beharretan, bere emozioetan, harreman intra eta interpertsonaletan, hain zuzen ere.

Gizakiaren ongizatea zentzumen-sistemaren kalitatearekin zerikusi handia dauka: ikusmen, entzumen, ukimen, usaimen eta dastamenarekin, zein bestibular-sistema eta bere sentikortasun propiozeptiboarekin.

Izan ere, pertsona jaio, hazi, garatu eta, gero eta urte gehiago bizi da. Bere zentsumen-sistema, mugikortasuna eta funtzio ejekutiboak ahalik eta hoberen mantentzearen beharra du. Horretarako, une eta bizitzako egoera bakoitzari egokitutako ariketak eta terapiak ditugu, beti ere neurozientzian oinarrituta.